Hỏi cách unpack Confuser 1.6.0

Các bác chỉ giáo em Unpack cái này với. Rất cảm ơn các bác

link file: https://drive.google.com/file/d/1AVCat4Vub3MLPDqjumoMcrHvfGDFR1IG/view?usp=sharing

Bạn muốn hỏi gì, muốn được chỉ giáo như thế nào vậy?

Link Google Drive kia bị lỗi rồi bạn.

2 Likes

Em muốn hỏi cách unpack Confuser 1.6.0
Link file vẫn bthg mà bác

https://www.mediafire.com/file/g2icxlnwq9rx2vo/Train.zip/file
để em up link khác vậy

Hình như đây là file code đã làm rối mã …
Loại này thì chúng tôi xin chịu !

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

This topic was automatically closed after 3 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?