Hỏi cách paste value vào nhiều ô excel

Hơi ngoài lề xíu,nhưng đang bí anh em nào rành chỉ giúp nhé.

Mình có lượng lớn dữ liệu là text như sau:

A.something1    B.something2    C.something3    D.something4

Nếu copy hết tất cả đoạn trên và paste vào ô cell như bình thường thì nó sẽ paste tất cả vào trong 1 cell. Mình muốn hỏi là có cách nào đê khi mình paste nó tự động ngắt ra từng ô với mỗi ô tương ứng là [A.something1] [B.something2] [C.something3] [D.something4] theo chiều ngang hay không?
Thanks!

Bạn thử cop hết 4 cái something xong bôi đen 4 ô theo chiều ngang rồi paste vào :smile:

Co, toi ve chi (khong co unikey) :slight_smile:

Dùng chức năng import data từ file text trong excel và chọn delimiter là space là được.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?