Hỏi cách mở file .out trực tiếp trên Embarcadero Dev C++


Em muốn sử dụng trực tiếp file .inp và file .out để dễ dàng kiểm soát mà nó không cout ra kết quả trong file .out em tạo ở trong Dev C++ mà bắt buộc em phải mở file notepad kia thì em mới xem đc kết quả.
Ai có cách khắc phục ko ạ?

ở trong dev c, thử tắt file out đó trước khi chạy chương trình, sau khi chạy xong hãy mở

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?