Hỏi cách khắc phục Lombok không hoạt động trong Spring Tool Suite 4

Em đã thử mọi cách như gỡ đi cài lại hay cài trực tiếp trong Maven Dependencies với Update Project các kiểu rồi mà nó vẫn báo lỗi, không xài được ạ. Nhưng khi em viết thủ công từng hàm set, get với constructor thì nó lại hoạt động bình thường ạ. Em xin cảm ơn mọi người ạ!


Cậu phải cài lombok plugin cho STS, thì STS mới hiểu được lombok đã generate code ra giúp cậu rồi.

Hope it helps!

4 Likes

Dạ em cảm ơn ạ. Em làm được rồi ạ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?