Hỏi cách import file CSV vào postman


(Duy Nguyen Duc) #1

Mình có 1 file .csv chứa data tạo từ trước, mình muốn dựa vào đó để tạo nhiều request trong postman liệu có được không nhỉ, trên mạng hướng dẫn loằng ngoằng quá, mà giao diện của họ không giống của mình nên mò mãi không làm được, có ai biết hướng dẫn mình với :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?