Hỏi cách đọc file xml

Các bạn trong dạy nhau học cho mình hỏi về cách đọc file xml với ạ.
Mình có 1 file xml như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lop>
  <sinhvien id="04">
   <hoten>Nguyen Van A</hoten>
   <ngaysinh>10-10-1995</ngaysinh>
  </sinhvien>
  <group id="01">
   <sinhvien id="06">
     <hoten>Nguyen Thi Buoi</hoten>
     <ngaysinh>12-06-83</ngaysinh>
   </sinhvien>
  </group>
  <group id="10">
   <sinhvien id="08">
     <hoten>Nguyen Thi Ba</hoten>
     <ngaysinh>12-06-79</ngaysinh>
   </sinhvien>
  </group>
</lop>

Mình muốn đọc những sinh viên ở bên trong phần group, mong các bạn giúp mình với.

Google: c# xml.
Rất nhiều ví dụ xho bạn tham khảo.

2 Likes

Nếu cấu trúc đơn giản bạn có thể dùng XmlSerializer
Khi cấu trúc file phức tạp quá hãy dùng LINQ to Xml
Bạn nên tập làm quen và ghi nhớ các keyword như Serialize, Query , rồi tìm trong official documentation trước, sau đó mới google. Vì có nhiều dự án dùng library của khách hàng, không thể google được đâu. Chỉ là lời khuyên nhỏ thôi,

Happy coding

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?