Hỏi cách cài Win 7 lên win 10

máy mình đang dùng win7 cài visual studio gặp nhiều vấn đề quá giờ muốn lên win 10 ai có file win10 cho mình xin với và cách cài win khi không có usb

upgrade theo hướng dẫn này nhé: https://www.theverge.com/2020/1/14/21065140/how-to-upgrade-microsoft-windows-7-10-free-os

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?