Hỏi cách cài đặt tự động đề xuất keyword chữ hoa khi viết mysql

Các bác cho mình hỏi, có cách nào cài đặt khi viết mysql, tự động các keyword đề xuất là chữ hoa không nhỉ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?