Hỏi cách add thêm provider vào trong fakerPhp

Mình muốn add thêm fomatter bên ngoài cho thằng faker trong laravel để seeding dữ liệu nhưng đọc hướng dẫn mãi mà vẫn chưa hiểu phải làm như nào( bước Usage). Mn có thể giải thích rõ ràng các thao tác được ko ạ. Many thanks!

Mình không hiểu câu hỏi của bạn lắm

2 Likes

Mình muốn add thư viện bổ sung cho thằng faker ý bạn. Ví dụ mình có table food và mình cần seed dữ liệu mẫu vào table, nhưng thằng faker ko có sẵn nên mình kiếm thêm library trên GitHub để add vào. Người ta hướng dẫn add như trong ảnh nhưng mình vẫn chưa hình dung ra là add kiểu gì, search gg cũng thấy hơi khó hiểu.

Bạn cài jzonta/faker-restaurant bằng composer, sau đó dùng sao chép code trong hình rồi vọc

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?