Hỏi bài tập về wireshark

image

cài phần mềm wireshark, rồi vọc thử chứ còn sao nữa
google, youtube tìm hướng dẫn sử dụng

3 Likes

Bài này chắc phải tạo demo web dùng http chứ https thì wireshark không đọc được body của request

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?