Học ngành Hoá thì nên chọn trường nào?

Em có đam mê môn hóa và dự định sẽ thi vào nghành hóa
Em đang phân vân giữa 2 trường là Bách Khoa và Đại học khoa học tự nhiên
Mng có thể cho em lời khuyên đc k ạ???

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

2 Likes

Đam mê hoá cấp 3 mà thi vào ngành hoá đại học là toang đó e :))

2 Likes

Em giỏi Lý không? Giỏi thì mới vô Hoá nha.
Về môn Lý thì BK hay KHTN đều khó cả.

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?