Học KTPM ở 1 trường không chuyên về CNTT hay học ngành HTTT ở UIT và tự học về mobile?

Chào mọi người , em là người thích làm về mobile và cũng có tập tành làm được vài app nhỏ , em đã đậu chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin của trường UIT , em có đọc và thấy chuyên ngành này không chuyên về hướng mobile

Nên giờ em xin mọi người tư vấn cho em là em có nên học chuyên ngành chuyên về mobile là kỹ thuật phần mềm ở 1 trường không chuyên về CNTT là ĐH Công Nghiệp hay học ngành Hệ Thống Thông Tin ở UIT và tự học về mobile ạ.EM xin cảm ơn ạ.

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?