Học ké ở trường ĐH

Có ai đã từng học ké ở trường ĐH khác không ạ? Em năm nay lớp 12, có quen một sinh viên TDTU. Em muốn vào trường học ké để xem thử môi trường ở đó, vậy có được không ạ? Với cả có cần chuẩn bị gì đó trước không ạ?

sao bạn không hỏi người quen đó mà lại lên đây hỏi?

8 Likes

Chắc là được. Vì có trường hợp sv học ké lớp của nhau. Mình nghĩ bạn vào được cổng trường là vào học được rồi, chỉ sợ bảo vệ gắt thôi :smile: :smile:

3 Likes

Disclaim: Tớ cũng từng đi học chui ở các trường/lớp khác nhau.

Go ahead! :stuck_out_tongue:
Không ai thực sự quan tâm ai với ai ở trong trường đại học đâu cậu.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?