Học IT ở HANU có ổn không?

Em định đk học IT ở Hanu vì khá thích ngành này nhưng do khối D nên không vào các trường top kia được ,em thấy ở Hanu dạy IT bằng tiếng anh, không biết liệu học có ổn áp không ạ

:pray::pray: mọi người giúp em với ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?