Học hướng dẫn viên du lịch chọn trường nào?

Em đang có ý định học bên hướng dẫn viên du lịch và em phân vân giữa 2 trường cao đẳng FPT và cao đẳng du lịch Sài gòn. Mong ac có thể cho em cảm nhận của anh chị về 2 trường ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?