Học gì để ra trường làm Tester

Chào anh chị trong group,năm nay em có ý định học CNTT ở FPT thì mọi người cho em hỏi là để ra trường làm tester thì phải học chuyên ngành kĩ thuật phần mềm hay an toàn thông tin hay khác nữa ạ?

an toàn thông tin nhé bạn kĩ thuật phần mềm thì chỉ học mấy cái để code còn an toàn thì làm bảo mật

Tester có 2 hướng chính là test tay và test tự động. Bạn phải chọn một trong 2 cái đó để làm thế mạnh thì mới kiếm được việc, chứ làm cả hai cái thì phân tán thời gian. Tất nhiên, cũng phải biết qua về lý thuyết của nhánh còn lại nếu đi theo nhánh kia.

Còn học gì thì quan trọng nhất là tiếng Anh, rồi bắt đầu với Google: how to become a software tester. Sau đó mới mang lên đây thảo luận, không thể chưa tìm gì mà hỏi, đó là câu hỏi của học sinh tiểu học, chúng ta không làm vậy ở đây.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?