Học gì để làm ra được time machine như trên phim

Em mới bị cho thôi học,không biết ở nhà tự nghiên cứu máy móc được không ạ

1 Like

May be: San khau dien anh

7 Likes

=)). Nhập hồn einstein vào chắc có triển vọng

1 Like

Em nghĩ là cơ điện tử

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Xem trên phim người ta học cái gì thì học theo các cái đó. Cứ làm theo y như phim là ra được kết quả, chúc bạn thành công

2 Likes

Trên phim là học cơ điện tử phải không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?