Học front end có nhất thiết phải học Bootstrap không?

Cho em hỏi, học front end có nhất thiết phải học Bootstrap không ạ?

Nên,
Nhưng học kiểu đọc cách Bootstrap viết các components, layout bằng HTML và class như thế nào ấy. Chứ không phải dạng copy-paste.

Quen 1 framework rồi thì qua các UI framework nó cũng tổ chức gần giống nhau. Lỡ gặp client lầy bắt viết từ HTML và CSS từ scratch thì còn biết viết được.

7 Likes

xong tự xây dựng lại bootraps, là hiểu rất rõ luôn

5 Likes

nhiều công ty giờ người ta tuyển bootstrap lắm em,html,css,javascript

2 Likes

Học front end không nhất thiết phải học Bootstrap.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?