Học CNTT ở cao đẳng có được không?

Mình 2k3 sắp phải chọn trường mà mình thi khối D nên ít trường CNTT mọi người cho hỏi học cao đẳng có ổn ko ạ. Mình đang nhắm cao đẳng fpt. Mình rất thích tạo web và đã tự tạo 1 vài web nghịch r

Ổn hay ko phần lớn là do bạn

2 Likes

Topic được xác định là seeding.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?