Hoán đổi lớp cha và con?

Chào các bạn, hiện tại mình có vấn đề như thế này:
Theo như hình bên dưới thì API trả về lớp cha là student trc rồi mới đến class session của từng student để check in/out theo từng ngày, giờ mình muốn đổi lại tính năng là check in/out giống nhau cho tất cả student đc chọn, tức là đổi ngược lại là trả về list class session trc rồi chứa list student. Ai biết cho mình hỏi có cách nào làm khả thì được ko? Mình xin cảm ơn![API_|209x500

[
 "totalRecord": 1,
 "dataList": [
 {
  "studentCode": "001",
  "studentName": "A",
  "listClassSession": [
  {
   "classDate": "2016-09-07 09:00:00",
   "checkIn": -1,
   "checkOut": -1
  },
  {
   "classDate": "2016-09-17 09:00:00",
   "checkIn", -1,
   "checkOut": -1
  }
  ]
 }
 {
  "studentCode": "001",
  "studentName": "A",
  "listClassSession": []
 }
 ]
]
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?