Hỗ trợ xóa warning Undefined array key "page"

bác nào dev từ PHP 5.6 lên 8.0 hay bị lỗi như vậy ko ạ, ở PHP 5.6 e chỉ cần thêm error_reporting là êm sao 8.0 nó vẫn cứ báo warming thế nhỉ

<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
?>

Warning : Undefined array key “page” in D:\xampp\htdocs\project\index.php on line 67

Không phải warning nào cũng nên bỏ qua. Bạn nên tìm cách sửa thì hơn.
Về vụ php8 vẫn tiếp tục báo warning thì bạn thử unset thêm flag E_WARNING xem

2 Likes

Thay vì tắt cảnh báo thì nâng cấp code lên cho tương thích phiên bản. Còn nếu không, thì tại sao lại phải dùng PHP 8.x để chạy code PHP viết trên 5.x?

4 Likes

thì đang nâng cấp code đó bạn, nghĩa là project đang chạy 5.6 đúng hông, mình nâng cấp lên 8.0 và bắt đầu viết lại code kết nối dữ liệu cũng như truy vấn sql cho đúng phiên bản php 8.0, nhưng mà cái chỗ warming từ php 5.6 lên 8.0 nó ko fix được. lưu ý là chỉ warming chứ ko phải lỗi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?