Hỗ trợ các bạn học lập trình tuts và ebook cập nhật mới nhất

Bên mình hỗ trợ tất cả các thành viên tìm ebook trên Amazon Kindle và Google Books . Ngoài ra còn hỗ trợ các bạn tải các khóa học trên lynda.com.
Chi tiết liên hệ

Fanpage: https://www.facebook.com/SachdientuGoogleBook/
Đăng ký sách : https://drive.google.com/open?id=1OZX6TMH45eLbYxvebcKnsmuew1k1T6IoazNv06-LBZc
Email :[email protected]

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?