[HN] Tìm công tác viên lập trình web

Chào các bạn,

Mình đang cần tìm người làm giúp mình một dự án cá nhân. Dự án về web, react nên mình cần các bạn có skill như sau:

  • Javascript, HTML, CSS
  • React
  • PHP (optional)
  • Git

Hình thức làm việc:

  • Làm từ xa, trao đổi công việc qua hệ thống quản lý công việc, email, skype.
  • Quản lý công việc chủ yếu dựa trên khối lượng công việc.

Các bạn SV nếu chưa có kinh nghiệm mà có khả năng học hỏi mình sẽ training.

Mọi thông tin liên hệ: [email protected]. Điện thoại: 090 bốn hai 50 hai 30
Để tiện các bạn gửi 1 bản CV trước cho mình nhé.

Xin cám ơn,
Thành

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?