[HN] Cần tuyển 5 thực tập và developer magento ở 147 Mai Dịch

magento

(David Duong) #1

Mình cần tìm 5 magento developer (8 -15tr) ở 147 Mai Dịch

  • Tầm hơn 01 năm kinh nghiệm làm việc
  • Có kinh nghiệm quản trị website (Magento)
  • Có kiến thức/kinh nghiệm HTML/CSS (có thêm Javascript càng tốt)
  • Làm việc full-time tại 147 Mai Dịch, Hà Nội

*Nhận thực tập dạy từ a-z.

Bạn nào có nhu cầu vui lòng gửi CV về [email protected] hoặc skype duongquyet90


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?