Hiện thư mục bị virus làm ẩn đi

Máy tính của mình bị nhiễm virus, hiện tại mình đã diệt sạch. Nhưng vấn đề là các thư mục bị virus ẩn đi không thể hiện lại, muốn truy cập vào đó chỉ có cách là gõ đường dẫn vào thanh địa chỉ. Mình đã cố bỏ chọn nút hide ở Properties nhưng nút đó bị mờ đi, không thể chọn được. Mong mọi người giúp mình với.

1 Like

Bạn dùng FixAttrb nhé !
http://bkav.com.vn/home/download/FixAttrb.exe

2 Likes

Thử gõ lệnh này trong CMD thử

attrib -r -s -h g:\*

Thay dấu g:\ = [ổ đĩa]:\ cho ỗ đĩa nào cần hiện sạch folder ra :smile:
hoặc thay g:\* = nguyên đường dẫn tới folder là nó cũng sẽ hiện :blush:

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?