Hiển thị XML sang table lên website

xml
wordpress
wordpress-plugin

(Tuyen Van Do) #1

Hiện em đang gặp vấn đề về hiển thị Xml lên website mong mọi người giúp đỡ:
Em muốn nhập một file xml từ một trang khác, File này được thay đổi liên tục ạ và file này rất lớn(chắc nó lưu từ thời tống rồi, nhưng em chỉ muốn lấy dữ liệu hôm nay hoặc cụ thể ngày nào đó), và muốn lấy dữ liệu đó hiển thị trên trang của mình dưới dạng table, Em đang xài wordpress.

Ai biết cách chỉ dùm em với ạ, em xin cảm ơn!


(Phan Bá Hải) #2

Mình không rành PHP lắm nhưng mình có đọc qua SimpleXML, một hàm có sẵn của PHP
https://www.w3schools.com/php/php_xml_simplexml_read.asp
XML sau khi parse sẽ ra object giúp bạn có thể xử lý sau này


(Tuyen Van Do) #3

cảm ơn bạn.
Mà mới phát hiện ra có ngày giờ, cần thay đổi múi giờ nữa. khó quá


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?