Hiện thị thông báo xác nhận khi đóng command line trên windows

Hiện tại nếu bấm X nó sẽ tự đóng luôn, e muốn nó sẽ hỏi lại muốn đóng hay ko thì làm ntn ạ, search google mà mãi k ra hic

3 Likes

e mở cmd để chạy python ý, chứ k fai file batch

Thì bạn tạo 1 batch file, bên trong có gọi python file.py là được mà.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?