Hiển thị thẻ <script> trong html mà không chạy đoạn <script> đó

Mình đang gặp chút vấn đề về trong việc hiển trị mã có chứa thẻ <script>. Mn có thể chỉ giúp mình cách để hiển thị nó trong website với ạ! Cảm ơn mn

Thẻ script không hiển thị được trên web.

2 Likes

Mục đích cho việc này là gì?

1 Like

Ý bạn là thế này?

<script>Cái gì đó</script>

Nếu thế bạn cần escape kí tự <> bằng html entities.

1 Like

Mình muốn cho người dùng có thể chèn mã js thêm vào website (ví dụ như pixel facebook).
Mình sử dụng codemirror để cho người dùng nhập mã. Sau đó lưu vào database. Trong trường hợp muốn xem lại đoạn mã đấy để chỉnh sửa thì phải hiển thị đoạn mã đó trên codemirror. Vậy nên muốn hỏi mn cách để hiển thị thẻ mà không thực hiện nó


Sau đó làm như nào để nó hiển thị như đoạn mã bình thường vậy bạn?

Xong rồi đó, bạn chỉ việc dùng trình duyệt mở lên xem thôi.

Mình quên không nói là ảnh đó là hiển thị trên trình duyệt đó bạn. Mình cho nó hiển thị trong code mirror nên chắc bạn tưởng đang dùng code ide trên máy.

Bạn có thể dùng doc.setValue()

https://codemirror.net/doc/manual.setValue()

2 Likes

cảm ơn bạn và mn đã dành thời gian giúp đỡ mình! vấn đề đã được giải quyết!!!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?