Hiển thị chữ tiếng Việt khi mở file HTML

Em chào các anh chị , hiện em đang tạo một bảng trong file html nhưng khi bật lên trình duyệt chữ tiếng việt trong bảng bị lỗi , làm thế nào để khắc phục được ạ ,em cảm ơn

<meta charset="utf-8"/>

thêm cái đó vào đầu thẻ <head> nhé
nếu thêm rồi mà vẫn dính thì chắc do font

hy vọng giúp được

10 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?