Heroku trừ phí khi liên kết với MySQL

Mọi người cho mình hỏi sử dụng Heroku được deploy free. mà sao khi mình liên kết visa để kết nối mysql thì nó lại trừ phí nhỉ. có ai bị tình trạng này chưa giải đáp giúp mình với

Bạn vào tài khoản heroku mở xem chi tiết bill xem phí đó tên gì ?!

3 Likes

Cái này khá giống trường hợp bị rút 1 đô la để xác minh, sau đó nó sẽ trả lại cho bạn. Cũng có thể lý do khác. Tốt nhất bạn liên hệ với customer service…

4 Likes

image

này ha bạn. ko thấy gì hết

mình hỏi gr khác 1 số người cũng bảo vậy. đang ngồi chờ xem nó có trả ko. vì mượn thẻ nên hơi sợ :rofl: :rofl:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?