Hệ từ xa đại học công nghệ thông tin

Chào mọi người.Sắp tới em định học hệ từ xa trường đại học công nghệ thông tin,anh chị ai đã học qua hệ từ xa của trường rồi cho em review.Em cảm ơn

Cậu vui lòng tham khảo thêm các bài viết đã có trên diễn đàn nha!

Topic sẽ được đóng ở đây, cậu có thể thảo luận thêm ở các topic sẵn có, hoặc tạo topic mới với vấn đề cụ thể hơn nha!

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?