[HCM] TMA Solutions – Tuyển dụng QI-2019


(TMA Solutions) #1

:metro: :metro: TMA tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí đến hết QI-2019 :metro: :metro:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, hàng trăm câu lạc bộ thể thao - văn hóa - văn nghệ đa dạng cùng nhiều khóa training bổ ích đang đợi bạn. Apply vào TMA ngay!!!

:black_medium_square:️ Fresher: https://www.tma.vn/TFT

:black_medium_square:️ Intern: https://www.tma.vn/Thuc-tap/

:black_medium_square:️ 40 Golang Developers: http://bit.ly/TMA40Golangdev

:black_medium_square:️ Automotive Tester: http://bit.ly/TMAAutomotiveTester

:black_medium_square:️ Senior Database Administrator: http://bit.ly/TMADatabaseAdmin

:black_medium_square:️ PHP Developer – Fresher & Experienced: http://bit.ly/TMAPHPdev


:fire: :fire: Click “Ứng Tuyển” trong link JD hoặc gửi CV về [email protected] ngay cho chúng tôi

:fire: :fire: Cập nhật thêm nhiều job nữa tại: http://bit.ly/TMATuyenDung


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?