HCM - TMA Solutions tuyển dụng Fresher

:sparkles: :sparkles: TUYỂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HƯỞNG 100% LƯƠNG DÀNH CHO FRESHER :sparkles: :sparkles:

Bước vào năm học mới, bạn đã sẵn sàng cho cơ hội làm việc mới tại TMA?
Bật mí với bạn, chương trình đào tạo Fresher của TMA đã chính thức quay trở lại với nhiều vị trí:

➤ Developer (C++, Embedded, Mobile, Java, .Net, Python)

➤ Tester (Automation, Telecom, Network)

➤ DevOps Engineer

Thông tin chi tiết: http://bit.ly/TMAFresher


:ballot_box_with_check: HƯỞNG 100% LƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

:ballot_box_with_check: Chương trình đào tạo bài bản trước khi bước vào dự án thực tế


Không cần kinh nghiệm – Trung tâm đào tạo TMA cung cấp hàng trăm khóa đào tạo mỗi năm, sẵn sàng chào đón các bạn sinh viên mới ra trường gia nhập vào công ty. Tại đây, các bạn sẽ được đào tạo bài bản để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp quốc tế!

☛ ☛ Gửi CV về [email protected] để ứng tuyển ngay!

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?