[HCM] SMARTNET VIETNAM Tuyển dụng nhiều vị trí lập trình PHP trong tháng 8/2019

CÔNG TY TNHH SMARTNET VIỆT NAM

TUYỂN LẬP TRÌNH WEB PHP
Số lượng cần tuyển: 03

Mô tả công việc

 • Lập trình ứng dụng web theo yêu cầu dự án
 • Kiểm tra chất lượng trước khi chuyển cho tester
 • Nghiên cứu và phát triển các phần mềm, sản phẩm, module mới
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công ty

Yêu cầu
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc

Có kỹ năng về:

 • PHP
 • HTML, CSS (SCSS, LESS), JavaScript (JQuery, Ajax…), Bootstrap, XML, JSON.
 • Databases: MySQL, Maria SQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, …
 • PHP Frameworks (Laravel / CakePHP / Yii / Symfony, …)
 • CMS (Wordpress, …)
 • Hệ thống SCM như GIT, SVN
 • Webserver trên Linux hoặc Windows

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?