𝗛𝗖𝗠 - 𝗚𝗼𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿𝘀 𝗮𝘁 𝗧𝗠𝗔 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀!

golang

(TMA Solutions) #1

Golang được biết đến là một ngôn ngữ giúp dễ dàng xây dựng phần mềm đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả.

:interrobang::interrobang:️ Tham gia ngay cùng team Golang của TMA để được học hỏi và khám phá những điều mới.
Apply ngay tại:
:heavy_check_mark:️:heavy_check_mark:️ 40 Golang Dev (Có thể chuyển từ C++/Python/Java): http://bit.ly/TMA40Golangdev
:heavy_check_mark:️:heavy_check_mark:️ Golang Developer: http://bit.ly/TMAGolang

Click "Ứng Tuyển" tại link JD hoặc gửi CV của bạn về [email protected]


Chắn chắn bạn sẽ thích môi trường làm việc tại TMA:

:beginner: Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động với nhiều câu lạc bộ sau giờ làm việc

:beginner:Làm việc trực tiếp với chuyên gia công nghệ trên khắp thế giới, update những công nghệ mới nhất

:beginner:Nhiều khóa training hữu ích để bạn nâng cao trình độ

:beginner:Lương thưởng hấp dẫn kèm bảo hiểm toàn diện cho nhân viên

:beginner: Happy Hour ăn uống xả láng cùng teammate hàng tháng

:beginner:Vi vu du lịch 2 lần/ năm bất kể trong nước hay nước ngoài


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?