[HCM] Các bạn Tester ơi, về nhà cùng TMA nào!

HCM] VỀ NHÀ ĐI TESTER – Các bạn Tester ơi, về nhà cùng TMA nào

ツツ TMA đang tuyển các vị trí Tester và Senior QA làm việc tại Q.PN và Q.12 ツツ

:zap::zap: 05 Tester (Testing a software application providing all the management needs such as configuration, maintenance and troubleshooting operations for - telecommunication networks) : http://bit.ly/2TJFIfM

:zap::zap: Senior QA: http://bit.ly/TMASeniorQA

:zap::zap:Tester (All Level - on operating system and configuration management for switches in a customer-facing environment. ): http://bit.ly/2Mvg5hU

Nhanh tay click “Ứng Tuyển” tại link JD phía trên để apply nhé ( ˘ ³˘):heart: ( ˘ ³˘):heart:


:x: :x: Các vị trí Intern/Fresher vẫn đang tiếp tục tuyển , đừng ngại ngần apply nhé :x: :x:

Intern: https://www.tma.vn/Thuc-tap/

Fresher: https://www.tma.vn/tft

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?