Hãy chia sẻ cách tự học trên mạng của bạn. Làm sao để tự học trên mạng hiệu quả nhất?

Làm sao để tự học trên mạng .

Being a good software engineer is 3% talent, 97% not being distracted by the internet.

  • Tập trung học
  • Làm bài tập mẫu, đừng chỉ đọc hiểu hoặc xem hiểu rồi next
  • Khi gặp 1 vấn đề không thể giải quyết được trong nửa tiếng, nhờ người khác hỗ trợ =))
7 Likes

Có ghi chép lại vào cái gì đó không bạn . cảm ơn bạn đã chia sẻ

Lưu cái mình học vào evernote ấy. Dùng các chương trình như tinycards, anki để học cho thuộc những cái cần thuộc.

6 Likes

E rất ngưỡng mộ a . cảm ơn a đã chia sẻ .

Bắt tay vào làm ngay và luôn, đừng nghĩ đọc xong là hiểu rồi bỏ đấy, để đến cuối khóa tất cả cái học được chỉ là bài giảng mà chưa đụng 1 dòng code nào.
Việc đích thân viết code giúp quen tay với code hơn, cũng như có những vấn đề chỉ khi viết code mới gặp.
Rèn luôn thói quen tự code trước khi xem lời giải, tự google trước khi post câu hỏi.

3 Likes

Cảm ơn bạn đã chia sẻ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?