Hash Tag Links, Click vào một link ở phần nav hay header sẽ di chuyển đến một id trong trang web

Em mới xây dựng gần xong một trang web tĩnh, bị vướng 1 vấn đề như sau ạ.
Tại lần đầu tiên click vào một link trên nav bất kỳ trang web sẽ kéo xuống đến đúng id đã link nhưng bị che mất tiêu đề của phần id đó. Click thêm một lần nữa trang sẽ kéo lên làm hiện tiêu đề.
Đây là code của em. Mong mọi người giúp em tìm hiểu nguyên nhân, và góp ý cho em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?