Hàm log() dùng để làm gì?

cho em hỏi là hàm log() dùng để làm gì vậy ạ mong anh chị giúp em

Với mọi ngôn ngữ, hàm này tính logarit tự nhiên.

4 Likes

https://daynhauhoc.com/faq

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề trùng lặp.
  • Chủ đề cơ bản có thể dễ dàng tra cứu thông qua Google. (Chủ đề chỉ có thể tra cứu bằng tiếng nước ngoài sẽ được xem xét)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?