Hack game khủng long "disconnect" 😂

Có cái để lòe bạn bè rồi :joy:

F12

Console 

Runner.prototype.gameOver = function(){console.log("SOMETEXT")}


Nhờ avatar của bác @Khanh_Tran3 mới biết đây là game :sweat_smile:

15 Likes

Mình biết game này lâu ùi ! Chơi đc hơn 3 K điểm trong 1 lần quán Net mất mạng !

4 Likes

:scream::scream::scream::scream:

6 Likes

Lộn lộn …Phải là mất mạng mới đúng :sweat_smile:

3 Likes

Mình thì chơi được cỡ mấy trăm điểm xong chán quá lên youtube mò ra cái này :smile:

2 Likes

Thú vị.để tắt wifi làm thử :grinning:

3 Likes

Giờ chắc phải để avatar của bác rồi
:joy::joy::joy:
@Khanh_Tran3 a

3 Likes

ko cần tạo tab mới ghi dòng chrome://dino

MN oiiiii
Tui có 3 link hack nè:
B1: Ctrl + Shift + J < sẽ hiện lên 1 bảng >
B2: Dán đoạn code này vô nha :

Bất tử : Runner.prototype.gameOver = function(){console.log("SOMETEXT")}

Tốc độ: Runner.instance_.setSpeed( 10 )

Auto tăng điểm: Runner.instance_.playingIntro= true;

OK rùi nhé :sunglasses::sunglasses::sunglasses:

Chơi chán quá xong tìm cách hack ak

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?