hỏi về cài xampp cho win 8?

máy tính của mình cài sql sever rồi giờ muốn cài xampp có được không?

được, chả liên quan gì tới nhau cả.

máy mình cài nó báo lỗi đã chiếm mất cổng 80 và 443 k mở được apache
. thử những cách trên mạng rồi đều k dk. bạn biết k chỉ giúp mình với

các ứng dụng đang chạy chiếm cổng
1 là skype, 2 là teamview
tắt đi rồi chạy xem

Vào bật xampp sql > config đổi port sang 88

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?