Gọi thuộc tính img và giảm kích thước

chào mn, mình muốn gọi thuộc tính img trong đoạn bôi đen xong giảm kích thước nó đi thì phải làm ntn ạ ,

mình viết

.menus div article figure a img {
} 

mà không truy xuất đc img k biết lỗi gì mong mn giúp đỡ

Đăng code đầy đủ lên xem nào bạn ơi :smile:

3 Likes

css selector như bạn thì đúng nó sẽ gọi đến thằng img đó rồi, nhưng nhìn trong ảnh thì có lẽ file style.css (hoặc css nào đó trong thẻ style ) cũng gọi đến nó và được ưu tiên hơn select của bạn, thêm !important; vào để ưu tiên hoặc sửa lại cách select. Nếu có nhiều css cùng select 1 element với cách select giống nhau (đều có !important; nữa nhoé) thì thằng gọi sau cùng sẽ được ưu tiên .

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Specificity

3 Likes

Không biết là link cái file CSS đúng hay chưa, nhưng tên file đặt indext.html là cũng nghi ngờ lắm

2 Likes

đúng rồi nha bạn, vì mình làm được 1 nửa web rồi đến đoạn này mới bị

indext là do mình đặt theo đề thầy thôi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?