Gỡ cài đặt phần mềm

Tại sao khi gỡ 1 phần mềm trên máy tính xong tải về nó vẫn lưu lại dữ liệu trước đó ạ có cách nào để tải về 1 cái mới hoàn toàn không

Không phải phần mềm nào cũng giống nhau, tùy vào người tạo ra họ lưu dữ liệu ở đâu, cũng tùy vào trình gỡ cài đặt của ứng dụng đó.
Nếu trình gỡ cài đặt không xóa dữ liệu khi gỡ ứng dụng thì dữ liệu cũ vẫn giữ lại.

Bạn chỉ hỏi với lượng thông tin như thế thì mình cũng trả lời được vậy. Bạn không nêu chi tiết trên nền tảng HĐH nào, tên phần mềm, cách bạn gỡ cài đặt ra sao.

6 Likes

Dùng ứng dụng bên thứ 3 như Revo Uninstaller, nó sẽ gỡ “sạch” theo cách bạn muốn và cách hỏi của bạn.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?