Giúp về logic gửi tin nhắn 1-1 trong websocket spring boot

Chào mọi người em đang làm cái web chat sử dụng websocket. Em có tìm được một cái database trên mạng và thấy khá dễ hiểu và làm theo… Hiện em đang bí phần 2 user chat riêng với nhau, thì muốn 2 user này chat được với nhau thì 2 user này em sẽ cho cùng subscribe một cái roomId. Ở phần giao diện khi thằng UserA click vào thằng UserB để chat thì lúc này em sẽ tạo ra một cái room mới và subscribe đến cái roomId mới này. Ở phía thằng B thì em sẽ tìm xem ở trong bảng participants xem userId thằng UserA có những room nào nhưng mà vấn đề là thằng UserA có rất nhiều room thì mình biết lấy ra cái roomId nào để thằng UserB subscribe nhỉ? Em mới học thằng này nên bỡ ngỡ quá mọi người cho em ý kiến về cách xử lí logic với ạ.Em cảm ơn ạ
image

cái room bạn mới tạo ra chứ room nào ở đây nữa

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?