Giúp tìm tài liệu về Photoshop của ĐH FPT


ai cho mình hỏi tài nguyên tải ở đâu ạ
theo đường link trong sách thì cần tài khoản

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?