Giúp tách hàng, cột trong excel

Như các bác thấy, em có file excel như hình. Cột C có điểm toán, lí ,hóa,… . Bây giờ, liệu các bác có thể giúp em tách cột C ra 3 cột khác nhau, mỗi cột chỉ chứa dữ liệu của 1 môn ko ạ ? Execl thì có thể dùng lệnh gì ạ ?
Các bác cao thủ ko biết có thể thử làm 1 phần mềm lọc ra dữ liệu bất kì do ta chọ rồi xuất ra 1 file excel mới đc ko ạ ??

Đang rãnh, đưa file đây mò thử : ))

1 Like

Đây: https://support.office.com/en-us/article/Split-text-into-different-cells-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7

1 Like

đây bác https://drive.google.com/folderview?id=0B_1eeS607goRMEhWVExWRnBFTXc&usp=sharing

thank bá, rất hữu ích ạ

Bác có thể xài notepad++ copy cột đó ra rồi replace khoảng trống bằng /t là được. /t là dấu (tab)

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?