Giúp sửa lỗi khi cài Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers

Ai đó giúp sửa lỗi này đc không, cài Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers mà đang tải đc 1 nửa thì bị lỗi này

Screenshot_12

Không thấy lỗi nào trên hình bạn chụp cả!

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?