Giúp kết nối sql với java

E tự mò mấy ngày hôm nay không được nên
mong được sự giúp đỡ của mọi người ạ

bạn dùng sqlserver phiên bản gì? bạn đã thử đọc hiểu thông báo chưa

3 Likes

e xài sql server 2019 xài jdbc jre 18, netbean 14 và jdk 18 ạ

Bạn đọc message dài ở dưới dòng màu đỏ, lỗi này mình bị rồi, search google theo dòng thông báo này sẽ ra link Stack Overflow rồi làm theo hướng dẫn, cần phải vào sql configuration cài TCP, SSL gì đấy

4 Likes

em làm được rồi, cảm ơn mọi người nhiều ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?