Giúp hướng giải tối ưu nhất cho bài tập tính toán

Thế bài giải chưa tối ưu của bạn đâu?

6 Likes

Trên đây mấy ông đấy kỵ nhất là làm bài tập hộ đấy.
Bạn hãy làm và up code lên đây r nhờ nhé!!

2 Likes

Mấy ông nào vậy bạn?

Nội quy của DNH là không làm bài tập hộ, không phải theo ý chí của một vài ông nào hết.

4 Likes


Bài em làm đây ạ nhưng em thấy nó vẫn có vẻ dài nên muốn tìm cách tối ưu hơn ạ

2 Likes

char là primitive type nên bạn có thể so sánh bằng == nhé.

if ((ope2 == '*' || ope2 == '/') && (ope1 == '+' || ope1 == '-')) {
    ...
}

Gợi ý cho bạn: Độ ưu tiên toán tử của */ cao hơn +- nên bạn có thể chuyển toán tử sang 1 con số nào đó để tiện tính toán.

4 Likes

Đề này là đề cơ bản, bạn làm như vậy cũng ổn rồi. Chỉ sửa vài chỗ ép kiểu không cần thiết.


Để mở rộng và áp dụng nhiều thứ có ở Java:
Giả sử bây giờ bài yêu cầu nhập nhiều hơn 3 số và 2 toán tử thì sao?
Bài này có thể mở rộng và dùng mảng để xử lý.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?