Giúp em Insert Slicer, Inking Start và Gantt trong Excel

  1. Cho mình hỏi trong MS Excel 2007 có Insert Slicer không, và nếu có thì nó nằm ở đâu?
  2. Mình không thể thấy chức năng Inking Start trong Excel 2007, tại sao vậy ?
    Trong Excel 2016 thì không thể dùng Inking Start.
  3. Mình có một bài tập khi học Excel, nhưng không hiểu mục đích là phải làm gì, mọi người giúp mình được không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?